Language
Meny Meny

Utdelningar

Byggma målsätter att betala ut mellan 30 % och 50 % av koncernens nettovinst för föregående räkenskapsår. Byggmas utdelningspolicy ska vara fördelaktig för aktieägare och är en viktig del av koncernens strategi för att optimera kapitalallokeringen. Den beslutade utdelningen kommer bland annat att beakta likviditetsbehov, planerade investeringar och hävstång. Överskottslikviditet ska betalas tillbaka till aktieägarna.

Utdelningar i tabellen ovan har inte justerats för aktiesplit 1:10 från 31 maj 2021.