Language
Meny Meny

Vision och värden

Vision: Byggma ASA bör vara en av de ledande leverantörerna av byggmateriallösningar i Norden. Koncernens vision ska uppnås genom företagets grundläggande värderingar:
  1. Koncernen ska uppnå en omsättning på minst 3000 Miljoner NOK
  2. Vinstmarginalen ska vara minst på 5%
  3. Koncernens aktiviteter ska vara baserade på hållbara produkter och en effektiv användning av resurser
  4. Koncernen måste vara innovativa och bygga starka varumärken
  5. Vi måste uppnå en hög kundnöjdhet
  6. Koncernen skapar lönsamma och säkra arbetsplatser genom att fokusera på HSE, Hållbart Säkerhets Engagemang
  7. Koncernen ska vara en attraktiv investering

Innovation och teknisk utveckling är en viktig del av koncernens tillväxtstrategi. Det finns en stark vilja att investera i nödvändig kompetens och utrustning för att fortsätta vara en ledande aktör på den nordiska byggmaterial-marknaden. 

I huvudsak kommer Byggma Group allokera investeringarna till digitalisering och automation av produktionsprocesser, samt hållbarhet och miljö.  

 

I - Inkluderande

Visa intresse, respekt och förståelse gentemot kollegor, kunder och leverantörer.
Öppen och direkt kommunikation som möjliggör inflytande och delaktighet som skapar engagemang.
Bidra till att göra människor omkring dig bättre än de är i dag (vi är inte bättre än den svagaste länken).


N - Nyskapande

Nyfiken och söker efter framtida utmaningar.
Alltid lösning och söka efter möjligheter och goda idéer.
Uppmuntra utveckling och kommersialisering av goda idéer inom hela koncernen.


A - Ansvarlig

Kontinuerlig fokus på HMS, inklusive utrustning för kontinuerlig fokus på utbildning och kompetensutveckling.
Agera med integritet och samtidigt stå för allt vi säger och gör.
Visa omsorg om miljö, hälsa och hållbar utveckling för utförandet av vår verksamhet.