Language
Meny Meny

Masonite Beams

Logo Masonite Beams

Masonite Beams lättbalkar, lättreglar ohc beslag. Vi producerar lättbalkar och lättreglar som används för byggnation av stommar till hus upp til åtta våningar.

Masonite Beams tillverkar, distribuerar och säljer träbaserade balkar, reglar och syllar. Lättbalkarna har tydliga miljö- och energifördelar. Dessutom är de starka och lätta att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är maskinsorterade och består av konstruktionsvirke. Livet består av OSB.

Se även

Logo Huntonit Logo Masonite Beams Logo Forestia Logo Aneta Lighting AB Logo Smartpanel